Vägen till ett 100 procent förnybart elsystem

Energimyndigheten tar nu ett helhetsgrepp och undersöker ”Framtidens elsystem och Sveriges förutsättningar” i sin första rapport av flera under rubriken ”Vägen till ett 100 procent förnybart elsystem”. Efter en kartläggning av de befintliga anläggningarnas livslängd konstateras som tidigare ett stort behov av nya anläggningar från 2030 och framåt. Man räknar i rapporten med runt 100 TWh ny förnybar elproduktion fram till år 2045. I rapporten belyser man elbehovet och elanvändningen i framtiden, man tittar på den tekniska och faktiska potentialen för förnybar el och vilka faktorer som antagligen kommer att ha betydelse. Ett exempel i rapporten beskriver hur 60 TWh vindkraft kan betyda mellan 4600 vindkraftverk (bra vindlägen & dagens teknik) eller 12000 vindkraftverk (sämre vindlägen & teknik från år 2011).

Det åskådliggör hur snabbt tekniken fortsätter att utvecklas, att man kan förvänta sig ytterligare effektivisering och besparingar genom utvecklingen och att man måste säkerställa de nödvändiga ytorna på land och i havet för att kunna bygga ut en sådan volym.

Källa: http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2018/goda-forutsattningar-for-ett-100-procent-fornybart-elsystem/

Positiv prognos för havsbaserad vindkraft i Europa

I en artikel av NyTeknik publicerad i april, hänvisar man till amerikanska Make Consulting som i sin globala prognos slår fast att det europeiska intresset för havsbaserad vind förväntas öka. ”I Europa går trenden mot vindkraft till havs, inte minst i Sverige, Danmark, Storbritannien och Irland. […] Över en tioårsperiod förväntas en fjärdedel av all ny vindkraft som produceras i Europa komma från anläggningar till havs.”

Trots att vissa marknader kan komma att skrämma investerare på grund av regelverk som upplevs svajiga, är den totala prognosen globalt sett mycket positiv för havsbaserad vindkraft.

”Det som väcker en del hopp för framtiden är att vi ser verkliga projekt under konstruktion, som är nära slutförande på alla marknader”, säger Luke Lewandowski, forskningschef på Make Consulting till Green Tech Media

Källa: NyTeknik

Havsbaserad vindkraft – nu konkurrenskraftig även i norden

Den 10 november anordnade OffshoreVäst tillsammans med Skånes Vindkraftsakademi ett event i Trelleborg med fokus på havsbaserad vindkraft i Skåne. I denna text ger Tanja Tränkle och Jakob Economou sin syn på dagen.

Vad tyckte du personligen om evenemanget den 10 november?

[Jakob:] ”Jag är väldigt nöjd med seminariet och vi har fått mycket beröm för det! Många tongivande namn var på plats vilket visar att det har börjat hända saker kring havsbaserad vindkraft även i Sverige – bara att vi hade representanter från Vattenfall, E.ON och Ørsted vilka tillsammans står för en stor majoritet av de som bygger havsbaserad vindkraft i världen var skoj! Tyckte vi lyckades koppla de globala frågorna med det lokala, såsom Trelleborgs hamn, lokala vindkraftsprojektörer och intressen på ett bra sätt.”

[Tanja:] ”Det är tydligt att havsbaserad vindkraft nu är konkurrenskraftig även i norden. Intresset från de världsledande företagen för havsbaserad vindkraft i den svenska marknaden bäddar för att vi snart kommer att se storskalig förnybar elproduktion i södra Sverige. Regionen blir ännu en gång en viktig länk till Europa, denna gång för att driva omställningen i energiunionen. Det var nämligen också en lärdom av seminariet: utökad elexport ifrån Sverige kommer att vara möjlig och kommer att behövas framöver!”

Vad tar du med dig ifrån den 10 november?

[Jakob:] ”Det har hänt väldigt mycket det senaste året som jag inte tror någon riktigt kunde förutse; Ørsted, fd. DONG Energy, har öppnat upp för att bygga havsbaserad vindkraft i Sverige, Vattenfall siktar på att ha produktion på svenska sidan av Kriegers Flak redan 2023 och planering för fundamentstillverkning på Varvsudden i Landskrona med mera. Jag hoppas samarbetet mellan Skånes vindkraftsakademi och OffshoreVäst och RISE kan fortsätta och att detta bara är en början!” 

[Tanja:] ”Vi behöver arrangera fler möten mellan intressenter av olika perspektiv och fortsätta främja en god kommunikation. Det är viktigt att alla kan förstå och värdesätta både nytta och kostnad av i det här fallet utbyggnad av havsbaserad vindkraft. Aktörer som är proaktiva och lyhörda för behoven från olika intressentgrupper kommer förmodligen ha en fördel. Det är viktigt att vi nu lägger energi på att det lokala och regionala näringslivet i södra Sverige förbereder sig optimalt. Havsbaserad vindkraft är mycket mer än bara el, nu behöver vi tillsammans skapa rätt förutsättningar för att en så stor del av investeringarna som möjligt också landar hos svenska företag. Det går inte av sig självt.”

Vad händer härnäst?

[Jakob:] ”Vi ska söka medel för att fortsätta och intensifiera detta arbete framöver. Detta är bara en början! Region Skåne är förstås väldigt mån om att få mer förnybar energiproduktion här och att dessa möjliga multimiljardinvesteringar framöver kan ske på bästa sätt för alla parter!”

[Tanja:] ”Vi ska lägga upp en plan för de nödvändiga aktiviteterna vi ser, vi ska diskutera planen med några nyckelorganisationer så den blir så bra som möjligt och dessutom behöver vi hitta ett passande upplägg. Alla som vill veta mer är mycket välkomna att kontakta mig eller Jakob, för vi har redan börjat!”

Jakob Economou, Projektledare/verksamhetsledare Skånes vindkraftsakademi
jakob.economou@kfsk.se
0728 – 85 49 45

Tanja Tränkle, WP-ledare OffshoreVäst
tanja.trankle@ri.se
0105 – 16 57 19

Presentationer från eventet hittar du här (extern länk)

Tidningsartikel finns också att läsa från Trelleborgs Allehanda

Läs gärna vår broschyr: Havsbaserad vindkraft i södra Sverige – Mycket mer än bara el

Projektet finansieras av Region Skånes miljövårdsfond, Offshore Väst och RISE

Havsbaserad vindkraft i södra Sverige: Nu finns det konkreta planer!

Havsbaserad vindkraft i södra Sverige:

Nu finns det konkreta planer!

Vad är det som kommer att behöva göras?

En rad intervjuer har hållits de senaste månaderna under ledning av Skånes vindkraftsakademi i samarbete med OffshoreVäst.

På fredag 10:e november i Trelleborg presenteras sammanfattningen och inleds fortsättningen på dialogen. Var med du också!

Här anmäler du ditt deltagande senast 7 november: https://simplesignup.se/event/102362

Välkommen!

Jakob Economou & Tanja Tränkle

 

VIND2017 präglad av optimism

Den årliga svenska vindkonferensen i Stockholm blev i år en mötesplats med mycket positiv energi: Havsbaserad vindkraft fanns tydligt på agendan med rubriken ”Havsbaserad – Nu kommer det!”… och den som följde olika nyheter i lokalpressen i södra Sverige fick läsa att DONG (numera Orsted) projekterar, det gör Kustvind AB också och så kom Vattenfall med beskedet att den svenska delen av Kriegers Flak ska driftsättas år 2023. Det är de snabba kostnadsreduktioner som nyligen har landad på 62 EUR / MWh inklusive transmissionskostnader (källa: DONG). Marknaden förväntar sig en fortsättning på att konkurrenskraften i havsvind jämfört med andra energikällor – konventionella som förnybara – kommer att bli ännu bättre. Dessutom sammanfaller vindkraftsproduktionen i Norden tämligen väl med förbrukningen i storregionen.
Branschen tog gladeligen emot beskeden om att elanvändningen troligtvis kommer att öka! T.ex. nämndes att datatrafiken av en enda självkörande bil förburkar lika mycket energi som ett hushåll, inte eventuell eldrift av bilen själv medräknad alltså. Dessutom hoppas man på fler serverhallar i vårt nordiska klimat. SSABs planer om att framställa järn med hjälp av vätgas kan betyda en ökning av 15-20TWh i elförbrukning för SSAB.

Ett scenario på vägen mot 100 % förnybar el år 2040 förtydligades av Energimyndigheten: Här räknar man med nedläggning av befintlig kärnkraft mellan åren 2025 och 2035, samtidigt som elanvändningen ökar med 30 TWh. En av slutsatserna blir att minst 100-120 TWh ny förnybar energi måste tillföras systemet, vilket innebär minst 60-70 TWh vindkraft. Tar man dessutom med att många anläggningar (även vindkraft) behöver ersättas efter fullgjord teknisk livslängd, krävs det minst 5-6 TWh nybyggnation per år (senast från år 2045 beroende på nedläggningar) för att upprätthålla den årliga produktionen. Som jämförelse producerar Lillgrund vindkraftpark cirka 0,33 TWh per år.

Hav- och vattenmyndigheten kunde publicera preliminära resultat av sin analys av miljöbelastningar i de svenska haven. I den svenska delen av Öresund har man konstaterat att energi står för 0,3 % av miljöbelastningarna. Det är alltså miljöbelastningen av Lillgrund vindkraftpark, där analysen inte har tagit hänsyn till positiva miljöeffekter av vindparken. Detta ska jämföras med miljöbelastning av övergödning med 29 %, sjöfart på 18 %, fiske på 16 % och så vidare…

Intressanta omställningsprocesser håller alltså på att ta fart på riktigt på flera fronter! Med den insikten är landbaserad och havsbaserad vindkraft i Sverige två otroligt starka spelare i landets energi-team, det krävs att samhället ser till att de kan utnyttja de bästa vindlägena!