25 000 nya jobb enbart inom havsbaserad vindenergi

En omställning av energisystemet till enbart förnybar energi för med sig förändringar på olika plan, bland annat på arbetsmarknaden. Sysselsättningen förändras allt eftersom vi utvecklar och moderniserar vårt samhälle och detta sker också inom energisektorn och dess leveranskedjor.

Inom innovationsagendan ”Vindenergi och elnät till havs – ett industriperspektiv” gjordes en analys över hur många jobb det skulle behövas för en svensk utbyggnad av havsbaserad vindenergi: Potentialen är betydande! Den svenska omställningen till förnybar energi uppskattas till cirka 16 000 nya direkta jobb enbart inom havsbaserad vindkraft. Av dessa skapas 6 000 i bygg- och konstruktionsfasen och 10 000 inom drift och underhållsarbete. Det tillkommer uppskattningsvis ytterligare 5 000 arbetstillfällen inom utbyggnad, drift och underhåll av de havsbaserade elnäten och även 4 000 inom forskning och utveckling inom industri och nätinfrastruktur. Jobben kommer att finnas både i kustregionerna nära vindparker och hamnar men också i andra delar av landet.

Analysen grundar sig i en rapport från Stanford University där 139 länders omställning till 100 % förnybar energi kartläggs. Ytterligare beräkningar gjordes tillsammans med Vindkraftscentrum.