Författare: Christina D-Nordström

En rapport från konferensen om brand och brandsäkerhet i vindturbiner

Den workshop om brand och brandsäkerhet i vindturbiner som hölls i Köpenhamn den 20 september var välbesökt. Företrädare från Vattenfall, Gamesa, Vestas och Enercon representerade vindindustrin och experter inom brandsäkerhet, såväl från industri så som forskning fanns på plats. Läs

FORESEA ger möjlighet till test i en av fyra utvalda testcenter: Utlysningen är också öppen för tester av havsbaserad vindkraft

Välkänd inom havsenergisektorn – då Ocean Energy Europe är koordinator – finns det just nu en utlysning för möjlighet till test i en av fyra utvalda testcenter aktuell för ansökningar. Utlysningen är dock också öppen för tester av system eller

Taggar: , , , ,

Överskådlig och läsvänligt format av innovationsagendan

”Strategisk innovationsagenda för vindenergi och elnät till havs – ett industriperspektiv” är färdig. Här kan du läsa vad företagen i sitt samarbeta pekar ut som viktigt och möjligt. Läs mer om Innovationsagendan

Industrin tror på 25 000 jobb inom havsbaserad vindkraft år 2030

Svensk industri har nu tagit fram en gemensam strategi för havsbaserad vindkraft och havsbaserade elnät i Sverige. I strategin har branschen enats om att ha som mål för 2030 att: den svenska havsbaserade vindkraftsindustrin sysselsätter minst 25 000 personer den

Hexicon AB planerar att testa sin flytande vindkraftskonstruktion utanför Dounreay, Skottland.

Läs mer