Nyheter – Vindenergi till havs
Kategori: Nyheter

Vägen till ett 100 procent förnybart elsystem

Energimyndigheten tar nu ett helhetsgrepp och undersöker ”Framtidens elsystem och Sveriges förutsättningar” i sin första rapport av flera under rubriken ”Vägen till ett 100 procent förnybart elsystem”. Efter en kartläggning av de befintliga anläggningarnas livslängd konstateras som tidigare ett stort

Positiv prognos för havsbaserad vindkraft i Europa

I en artikel av NyTeknik publicerad i april, hänvisar man till amerikanska Make Consulting som i sin globala prognos slår fast att det europeiska intresset för havsbaserad vind förväntas öka. ”I Europa går trenden mot vindkraft till havs, inte minst

Havsbaserad vindkraft i södra Sverige: Nu finns det konkreta planer!

Havsbaserad vindkraft i södra Sverige: Nu finns det konkreta planer! Vad är det som kommer att behöva göras? En rad intervjuer har hållits de senaste månaderna under ledning av Skånes vindkraftsakademi i samarbete med OffshoreVäst. På fredag 10:e november i

VIND2017 präglad av optimism

Den årliga svenska vindkonferensen i Stockholm blev i år en mötesplats med mycket positiv energi: Havsbaserad vindkraft fanns tydligt på agendan med rubriken ”Havsbaserad – Nu kommer det!”… och den som följde olika nyheter i lokalpressen i södra Sverige fick

10 november 2017: Mer havsbaserad vindkraft i Skåne?

Dramatiska förändringar i teknik- och kostnadsutveckling för havsbaserad vindkraft förändrar förutsättningarna. Sannolikt blir havsbaserad vindkraft ett av de mest konkurrenskraftiga kraftslagen i nära framtid. Det är en möjlighet för södra Sverige att minska sitt elunderskott och få produktionen närmre konsumtionen.