Debattartikel: Vindenergi till havs – en möjlighet till förnybar el, industriell tillväxt och export

Stefan Ivarsson (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) har tillsammans med Staffan Jacobsson (Chalmers Tekniska Högskola) skrivit en debattartikel som idag finns att läsa på second-opinion.se.

”För att förstå vilka möjligheter som finns blickar vi 30 år framåt i tiden. Sverige och svensk industri har då förhoppningsvis tagit en ledande roll i omställningen av det globala energisystemet. Havsbaserad vindenergi är ett svenskt styrkeområde som bidrar till att förse Europa och övriga världen med säker och ren el – samtidigt som branschen skapar tillväxt och arbetstillfällen i landet.”

Läs artikeln här