Det svenska energisystemet är förhållandevis väl rustat för stora inslag av variabel elproduktion

Det är slutsatsen på av ett seminarium som anordnades av North European Power Perspective 17 mars i Stockholm. Forskningsprogrammet NEPP har identifierat åtta utmaningar samt potentiella lösningar till dessa  utmaningar som det svenska kraftsystemet förväntas ställas inför  med anledning av en ökad andel vind- och solkraftproduktion i det nordiska kraftsystemet. Professor Lennart Söder vid Kungliga Tekniska Högskolan visade bland annat med sina beräkningar att den överhängande risken för effektbrist är liten och tiden för en eventuell effektbrist mycket kort. På seminariet konstaterades dessutom att ett av Norges problem är överskott på effekt och att ett utökat samarbete över gränsen kan vara en fördelaktig väg att reducera risken för effektbrist helt och hållet. Johan Bruce konsult på Sweco visade hur den mekaniska svängmassan till stora delar kan ersättas med syntetisk svängmassa i kraftsystemet och Johan Bladh från Vattenfall beskrev hur Sverige med förhållandevis små justeringar av vattenkraften kan optimera vattenkraften ytterligare för att samverka med stora mängder variabel förnybar elproduktion. Avslutningsvis presenterade Thomas Unger från Profu hur våra fjärrvärmenät kan användas för lagring av energi från den förnybara elproduktionen.

Slutsatsen blir alltså att Sverige står avsevärt bättre rustat än många andra länder att hantera stora mängder variabel förnybar elproduktion i sitt kraftsystem. Med en större andel av vindkraften till havs blir situationen ännu något bättre då vindarna, och därmed också energiproduktionen, är förhållandevis mer stabila till havs än på land.

Läs mer om NEPP här.