Konsortiemöte Havsbaserad Vindkraft 23/5 i Göteborg

OffshoreVäst har fått chansen att få hit en av industrins ikoner inom både fundament och installation av havsbaserad vindkraft:

Vi kommer att lyssna på samt diskutera med Edwin van de Brug, regional manager på Van Oord i Nederländerna. Han vet vad han pratar om när det gäller supply chain, logistik, lösningsorienterat samarbete och vad som krävs för att vara framgångsrik i auktionsbaserade anbudsförfarande för havsbaserad vindkraft.

Anmäl ditt deltagande genast med ett mejl till tanja.trankle@ri.se

Vi inleder med en lätt lunch kl 11:30 och spenderar sedan eftermiddagen med att lyssna på Edwins erfarenheter och att fråga ut honom. Som vanligt, så ser vi till att det finns tid för samtal och utbyte oss emellan och för att blåsa liv i varandras idéer.

Föredragen kommer att hållas på engelska. En mer detaljerad agenda såväl som exakt adress kommer att publiceras på hemsidan inom kort.

Varmt välkomna!