Kontaktuppgifter

Kontakta någon av oss om du har frågor eller vill vara med i vår satsning!

Stefan Ivarsson
RISE Research Insitutes of Sweden
stefan.ivarsson@ri.se
tel 070-680 57 43

Kerstin Hindrum
OffshoreVäst/RISE Research Insitutes of Sweden
kerstin.hindrum@ri.se
tel 010-516 65 86

Henrik Aleryd
Innovatum
Henrik.aleryd@innovatum.se
tel 073-032 95 00

Tanja Tränkle
RISE Research Insitutes of Sweden
tanja.trankle@ri.se
tel 010-516 57 19

 

Prenumenera på våra nyhetsbrev!