Lyssna på tre inslag gällande Blekinge Offshore

Om Blekinge Offshores planer och regeringens tystnad.

Vindkraftspark kan ge 150 jobb i Nogersund

Inget besked om statligt energistöd till vindkraft

Fortsatt locket på från regeringen om vindkraft