Vindenergi till havs – Sida 2

10 november 2017: Mer havsbaserad vindkraft i Skåne?

Dramatiska förändringar i teknik- och kostnadsutveckling för havsbaserad vindkraft förändrar förutsättningarna. Sannolikt blir havsbaserad vindkraft ett av de mest konkurrenskraftiga kraftslagen i nära framtid. Det är en möjlighet för södra Sverige att minska sitt elunderskott och få produktionen närmre konsumtionen. Men när kan det bli aktuellt att bygga havsbaserad vindkraft i Sverige igen? Vad kan dessa investeringar komma att innebära för Skåne? Var och när kommer jobbtillfällena? 

Välkomna till ett seminarium i Trelleborg med representanter som har mycket värdefull erfarenhet internationellt av havsbaserad vindkraft. Vattenfall, E.ON och DONG Energy med flera gör inspel följt av en dialog med deltagarna. Moderator är Tanja Tränkle, RISE.  Seminariet är kostnadsfritt och arrangeras av Skånes vindkraftsakademi och OffshoreVäst, RISE, med stöd från Region Skånes miljövårdsfond.

Program

Utfasning av fossila bränslen kräver ökad förnybar energi – Mia Bodin, Analyschef Bodecker Partners

Trelleborg, hamnen och erfarenheterna av havsbaserade vindkraftsprojekt – Torgny Nilsson, Affärsutvecklare Trelleborgs hamn

E.ON’s vindkraftprojekt i södra Östersjön – lokal samordning och nytta – Lars Welander, Projektutvecklare Offshore, E.ON Climate & Renewables

Teknik- och prisutvecklingen globalt med havsbaserad vindkraft och varför Sverige? – Fredrik Andrén Sandberg, Senior Regulatory Advisor, DONG Energy (Örsted)

Näringslivsutveckling och tillväxt: Vad händer lokalt och regionalt? – erfarenheten från Vattenfalls projekt – Göran Loman, PhD, Offshore Developement, Vattenfall

Hur involveras lokalsamhället och varför? – Magnus Jiborn, Kustvind AB / Lunds universitet

Var: Malmrossalen, Hotel Magasinet, Hamngatan 9 i Trelleborg
När: fredagen 10 november 9.30-12.30, lunch 12.30-13.15
Hur: Anmäl er via länken nedan senast 7 november. Kostnadsfritt, men no-show utan avanmälan debiteras med 300 kr inkl moms.

Anmälan är öppen och du finner den här:  https://simplesignup.se/event/102362

Projektet finansieras av Region Skånes miljövårdsfond, Offshore Väst och RISE

WindEurope lägger ett tydlig fokus på Östersjön

Vindkraftföreningar inom hela BaSOF (Baltic Sea Offshore Wind Forum) alltså från Estland, Danmark, Finland, Tyskland, Lettland, Litauen, Polen och Sverige har skapat och undertecknad en ”Baltic Sea Declaration”. Dokumentet med underrubriken ”High wind, low waves – A favourable place for offshore wind power” tydliggör att Östersjön har en stor men idag outnyttjad potential för kommersiell havsbaserad vindkraft och är en nyckelresurs för energiomställningen i Nordosteuropa. Deklarationen stakar ut vägen genom politiska, juridiska och marknadsmässiga ramverk över landsgränserna till fördel för hela regionen. Den påpekar naturligtvis också nödvändigheten av en bättre integration av elnäten och intensivt samarbete vad gäller havsplanering av hela Östersjön. Det slutgiltiga målet är att fullt ut utnyttja den förnybara energipotentialen som Östersjön erbjuder för att stödja EU:s mål om koldioxidutsläpp, kostnadseffektivitet och trygg energiförsörjning.

Den 28 september 2017 i Tallinn undertecknade även WindEurope Östersjödeklarationen om Offshore Wind. De uppmanar regeringarna att förbättra sitt regionala samarbete för att stödja förverkligande av havsbaserad vindkraft i hela regionen. Genom att överlämna deklarationen till den ständiga biträdande generalsekreteraren för Estlands regering, Ando Leppiman, Energi, uppmanades den estniska regeringen, som för närvarande håller EU:s ordförandeskap, att bygga den politiska drivkraft som kommer att bidra till att replikera i Baltikum vad som redan har gjorts för Nordsjön.

WindEurope har också tillsatt en Baltic Sea Task Force som påbörjar sitt arbete 11 oktober 2017 inom offshore-arbetsgruppen. De ska se till att deklarationens mål blir verklighet.

11 oktober 2017: Panelsamtal följt av forskarmingel

Om exakt en vecka, närmare bestämt den 11 oktober, hålls ett panelsamtal följt av forskarmingel på Münchenbryggeriet i Stockholm. Detta sker i samband med konferensen VIND2017 och arrangeras av Vindforsk, STandUP for Wind, SWPTC, RISE och Energimyndigheten.

Fokus kommer att ligga på framtidens utmaningar för att nå ett helt förnybart energisystem, där forskare och näringslivsrepresentanter möts i ett samtal om dagens och morgondagens utmaningar och kunskapsbehov.

Var: Münchenbryggeriet i Stockholm, Lokal Fogelström

När: 11 oktober kl 15.30 – 17.00

Mer information: Se PDF

Elektrisk arbetsbåt ska minska miljöpåverkan

RISE ska tillsammans med svenska aktörer ta fram en eldriven arbetsbåt för att minska miljöpåverkan vid service av vindkraftturbiner till havs.

​I en artikel av NyTeknik publicerad idag (12/9) skriver man om idén att utveckla eldrivna arbetsbåtar som ska användas vid service och underhåll av vindkraftturbiner till havs. RISE (Research Institutes of Sweden) söker nu finansiering från Energimyndigheten i hopp om att påbörja en förstudie.

RISE projektledare Stefan Ivarsson från divisionen Säkerhet & Transport citeras av NyTeknik:

”Projektpartnern Vattenfall, som äger vindkraftverk, har insett att om de ska kunna vara 100 procent förnybara måste de även tänka på drift och underhållsinfrastruktur. Då kan de inte ha arbetsbåtar som spyr ut koldioxid, kväve, svavel och partiklar.”

Läs hela artikeln på NyTeknik.se

Källa:
NyTeknik

Remissvar på Energimyndighetens rapport

Efter att ha reagerat på Energimyndighetens tidigare rapport om Havsbaserad vindkraft har ett remissvar skickats till regeringskansliet. Du kan läsa vårt svar i texten nedan.

Fotorättigheter: Van Oord

Efter att ha läst och reagerat på Energimyndighetens rapport ”Havsbaserad vindkraft
En analys av samhällsekonomi och marknadspotential ER 2017:3″ har vi nu skickat iväg ett remissvar. Vi vill i samband med rapporten lägga till och förtydliga några perspektiv som är viktiga för energiförsörjning, för forskning och utveckling och för att bygga näringar inom havsbaserad vindkraft i Sverige.

Läs vårt remissvar här!