11 oktober 2017: Panelsamtal följt av forskarmingel

Om exakt en vecka, närmare bestämt den 11 oktober, hålls ett panelsamtal följt av forskarmingel på Münchenbryggeriet i Stockholm. Detta sker i samband med konferensen VIND2017 och arrangeras av Vindforsk, STandUP for Wind, SWPTC, RISE och Energimyndigheten.

Fokus kommer att ligga på framtidens utmaningar för att nå ett helt förnybart energisystem, där forskare och näringslivsrepresentanter möts i ett samtal om dagens och morgondagens utmaningar och kunskapsbehov.

Var: Münchenbryggeriet i Stockholm, Lokal Fogelström

När: 11 oktober kl 15.30 – 17.00

Mer information: Se PDF

Elektrisk arbetsbåt ska minska miljöpåverkan

RISE ska tillsammans med svenska aktörer ta fram en eldriven arbetsbåt för att minska miljöpåverkan vid service av vindkraftturbiner till havs.

​I en artikel av NyTeknik publicerad idag (12/9) skriver man om idén att utveckla eldrivna arbetsbåtar som ska användas vid service och underhåll av vindkraftturbiner till havs. RISE (Research Institutes of Sweden) söker nu finansiering från Energimyndigheten i hopp om att påbörja en förstudie.

RISE projektledare Stefan Ivarsson från divisionen Säkerhet & Transport citeras av NyTeknik:

”Projektpartnern Vattenfall, som äger vindkraftverk, har insett att om de ska kunna vara 100 procent förnybara måste de även tänka på drift och underhållsinfrastruktur. Då kan de inte ha arbetsbåtar som spyr ut koldioxid, kväve, svavel och partiklar.”

Läs hela artikeln på NyTeknik.se

Källa:
NyTeknik

Remissvar på Energimyndighetens rapport

Efter att ha reagerat på Energimyndighetens tidigare rapport om Havsbaserad vindkraft har ett remissvar skickats till regeringskansliet. Du kan läsa vårt svar i texten nedan.

Fotorättigheter: Van Oord

Efter att ha läst och reagerat på Energimyndighetens rapport ”Havsbaserad vindkraft
En analys av samhällsekonomi och marknadspotential ER 2017:3″ har vi nu skickat iväg ett remissvar. Vi vill i samband med rapporten lägga till och förtydliga några perspektiv som är viktiga för energiförsörjning, för forskning och utveckling och för att bygga näringar inom havsbaserad vindkraft i Sverige.

Läs vårt remissvar här!

Framgångsrikt konsortiemöte med fokus på Havsbaserad Vindkraft

Tiden räckte inte till när Edwin van de Brug från det holländska företaget Van Oord exklusivt besökte OffshoreVäst för att berätta om och diskutera de senaste utvecklingarna inom havsbaserad vindkraft i Europa.

 

Edwin är verksam inom havsbaserad vindkraft sedan 2001. Men även efter så många år är det rätt av honom att påstå ”Vi har bara börjat…”. Vad han menar är att utvecklingen av nya lösningar fortfarande pågår med hög hastighet: ”Bigger is better”, åtminstone så här långt och med storlek behöver metoderna och designen utvecklas hela tiden. Som ett exempel nämner han att turbintillverkaren Vestas har hoppat från den tidigare 3MW-plattformen upp till 8-10MW-plattformen i ett svep. Man förutsätter att turbinerna snart kommer bli 14MW och ha en rotor på 200m i diameter. I princip finns det då inget installationsfartyg till förfogande.
Och var slutar det? Den snabba förändringstakten gör det väldigt svårt att planera långsiktiga investeringar och balansera riskerna, det är också väldigt svårt att tjäna tillbaka pengarna på innovationer: Varje förändring blir snabbt också relativt dyr till havs och förändringstakten är så hög att man inte hinner få betalt för det nya innan det har hunnit bli föråldrat. Van de Brug ser dessutom ett slut på det tidigare utpräglade samarbete inom marknaden i så kallade JIP (joint industry project) då konkurrensen har blivit väldigt mycket större pga. rådande anbudssystem som de flesta länder har infört. Endast stora elbolag kommer att kunna balansera upp risken för innovativa förändringar genom sina stora projekt, kluster och sina portföljer.

Ett hinder för förbättringar ser han också i att leveranskedjan är väldigt styrd uppifrån (top-down) och därmed beroende av hur hög kompetens den kravställande organisationen har. Strama processer för upphandling är också en begränsande faktor. De flesta elbolag underordnas nuförtiden reglerna för EU-upphandling och alla förändringar betyder därför stora kostnader och fördröjningar i inköpsprocessen som också gör att redan förhandlade kontrakt kan behöva förändras och förnyas.
Frågan är om den beställande organisationen ställer de rätta frågorna till rätt leverantör i rätt tid: Vad skulle kunna göras bättre? Hur? Vad och vem behövs? Van Oords strategi är att kliva in i projekt som minoritetsägare för att visa på sitt engagemang för projektets bästa och för att tidigt kunna påverka projektets design och planering. I genomförandefasen är det sedan glasklart för Edwin att det viktigaste för en aktör som vill vara en långsiktigt framgångsrik leverantör inom havsbaserad vindkraft, är att hela tiden ha full koll och kontroll över gränssnitten: inom design, konstruktion, produktion och installation, både tidsmässigt och ekonomiskt såväl som i kontrakten: ”align, align, align!” Vad som räknas i slutändan är en snabb och felfri installation till havs (”cycle-time”) så att rätt väder kan utnyttjas till fullo.

Tack Edwin för ditt besök i Sverige! Vi har lärt oss mycket den här eftermiddagen och tackar alla deltagare för era engagerade frågor, diskussioner och samtal!

Konsortiemöte Havsbaserad Vindkraft 23/5 i Göteborg

OffshoreVäst har fått chansen att få hit en av industrins ikoner inom både fundament och installation av havsbaserad vindkraft:

Vi kommer att lyssna på samt diskutera med Edwin van de Brug, regional manager på Van Oord i Nederländerna. Han vet vad han pratar om när det gäller supply chain, logistik, lösningsorienterat samarbete och vad som krävs för att vara framgångsrik i auktionsbaserade anbudsförfarande för havsbaserad vindkraft.

Anmäl ditt deltagande genast med ett mejl till tanja.trankle@ri.se

Vi inleder med en lätt lunch kl 11:30 och spenderar sedan eftermiddagen med att lyssna på Edwins erfarenheter och att fråga ut honom. Som vanligt, så ser vi till att det finns tid för samtal och utbyte oss emellan och för att blåsa liv i varandras idéer.

Föredragen kommer att hållas på engelska. En mer detaljerad agenda såväl som exakt adress kommer att publiceras på hemsidan inom kort.

Varmt välkomna!