Strategi presenteras på Swedish Maritime Day 25 April

Swedish Maritime Day går i år av stapeln 25 april i Göteborg. Fokus i år ligger på maritim innovation och näringsutveckling, i syfte att stärka den svenska maritima näringen. Under temat Marin Energi kommer Staffan Jacobsson, professor i miljösystemanalys vid Chalmers tekniska Högskola och Stefan Ivarsson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, att presentera vilka möjligheter som finns inom maritim vindkraft under rubriken Vindenergi till havs – en möjlighet till ny energi, industri och export.

Läs mer och anmäl dig här.