Strategin för vindenergi och elnät till havs överlämnad till Energiministern och Energimyndigheten

Power Circle Summit samlar med jämna mellanrum landets viktigaste beslutsfattare, påverkare och vägvisare för att lyfta tankar kring innovation, energiteknik, affärsmodeller och strategi. Årets upplaga hölls den 15 mars i Stockholm på Münchenbryggeriet. En av huvudtalarna var energiminister Ibrahim Baylan som talade om innovationernas betydelse för den svenska energimarknadens framtid. Under dagen överlämnades en sammanfattning av den strategiska agendan för vindenergi och elnät till havs till både Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma och till energiminister Baylan, via hans politiska rådgivare Per Callenberg. Vindenergi till havs kom dessutom på tapeten när Elisabeth Harstad, CEO för DNV-GL Energy, passade på att slå ett slag för offshore vind i sitt föredrag om Tysklands omställning från kärnkraft till sol och vind.

Läs mer om nästa års Power Circle Summit här.