Innovationsagendan

Strategisk innovationsagenda för vindenergi och elnät till havs – ett industriperspektiv

BeskAgendaKarta160330Visionen, målen för 2030 och fokusområden för innovation och utveckling, som har tagits fram i samarbete med ett stort antal företag från industrin, är sammanställd i ett kompakt format.

Fokus ligger inte helt oväntat på utveckling av teknik anpassade för Östersjöförhållanden, men industrin har även lyft fram vinsterna med att kombinera en utbyggnad av vindproduktion till havs med utbyggnad av nya elnät till havs för anslutning av vindparker.

Med rätt förutsättningar och ett starkt fokus på kostnadsreducerande innovation ser företagen en möjlighet att göra Östersjön till något unikt när det gäller att utnyttja ett innanhav för produktion av förnyelsebar el som i bästa fall kan stå som förebild för liknande utbyggnader i andra delar av världen. Samtidigt som vi skapar 25 000 nya arbetstillfällen i Sverige och en industri som omsätter mer än 50 miljarder per år!

Läs den korta versionen:
Innovationsagenda vindenergi till havs – ett industriperspektiv

Läs den kompletta versionen:
”Innovationsagenda vindenergi till havs – ett industriperspektiv”

Vi hörs!