Utveckling av SIP

En konkurrenskraftig industri behöver alltid investera i utveckling och innovation. Agendan är därför också tänkt att vara en gemensam bas för framtagning av ett långsiktigt strategiskt innovationsprogram för svensk havsbaserad vindkraftsutveckling, ett s.k. SIP.

Är du intresserad av att vara med i utvecklingen av ett SIP? Anmäl dig via vår länk:

Anmälan