Vill SIA bli SIP?

Vinnova, Energimyndigheten och Formas har öppnat en utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram (SIP) som adresserar samhällsutmaningar inom både energi- och klimatområdet. Grunden för en ansökan är en färdig agenda (strategisk innovationsagenda, SIA) som formulerar innovationsbehovet och styrkeområden. I och med att detta arbete är gjort besökte vi Energimyndighetens informationsseminarium om denna utlysning.

Fördelen med ett strategiskt innovationsprogram är att det beviljas till områdets aktörer som har det strategiska initiativet för att uppfylla agendans mål och visioner. Områdets aktörer bygger en egen gemensam organisation som bestämmer över fokus och mål med utlysningar och andra aktiviteter. Det är med andra ord ett slags samverkansprogram som drivs i nära samverkan med myndigheterna. Den aktuella utlysningen siktar på ett eller två beviljade program med 20-40 miljoner SEK finansiering per år, som organiseras i 3-åriga programperioder med start 2018 över maximalt 12 år.

Det krävs nu att många företag inom området vindenergi och elnät till havs vill vara delaktiga i ett SIP: Det behövs en stark styrgrupp som stödjer ett programkontor med att forma utlysningarna och aktiviteterna. Det behövs också engagemang från företagen att söka till programmets utlysningar med respektive motfinansiering när programmet väl är igång.

Frågorna vi nu håller på att leta svaren på:

  • Finns det ett stort antal företag inom området vindenergi och elnät till havs som vill engagera sig i ett SIP?
  • Hur och på vilket sätt kan vi resurs-sätta ett team för att skriva en SIP-ansökan fram till senast 1/9-2016?
  • Hur kan vi göra vår ansökan till Energimyndigheten så stark som möjlig?

Vill du och din organisation vara med?

Hör av dig direkt!

Tanja Tränkle +46 (0)10 516 57 19

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut