Kategori: Nyhetsbrev

Distribuerade nyhetsbrev

VIND2017 präglad av optimism

Den årliga svenska vindkonferensen i Stockholm blev i år en mötesplats med mycket positiv energi: Havsbaserad vindkraft fanns tydligt på agendan med rubriken ”Havsbaserad – Nu kommer det!”… och den som följde olika nyheter i lokalpressen i södra Sverige fick

Samarbete med Skånsk vindkraftsakademi

Som ett led i att jobba vidare med vår strategiska innovationsagenda har ett samarbete med Skånsk vindkraftsakademi inletts. Potentialen för havsbaserad vind är stor längs Skånes kust, speciellt utmed sydkusten. Och självklart är det intressant för skånska företag att faktiskt

30% havsbaserad vindkraft i Sverige år 2050!

Det är nästan lika mycket offshore vind som onshore vind! I den strategiska innovationsagendan för vindenergi och elnät till havs – ett industriperspektiv hänvisade vi redan till ett utkast från Stanford University. Den slutgiltiga rapporten om 139 länder och vad

Rapportering från Forum 7 juni

Vi ställde frågan hur den framtagna vindenergiagendan kan gå från vision till verklighet! Det finns stor potential för svensk industri inom Vindenergi och elnät till havs, det har det strategiska agendaarbetet slagit fast. Den så kallade Strategiska innovationsagendan är klar

Vindenergiforum: Från SIA till SIP

Utveckling av ett Strategiskt Innovationsprogram för ”Vindenergi och elnät till havs – ett industriperspektiv” VÅRT FORTSATTA ARBETE BEHÖVER DITT FÖRETAGS STÖD OCH ENGAGEMANG! Den 7 juni kl. 13 inbjuder vi till ett Forum i Freys Hotell, Stockholm i konferensrummet ”Energi”. Vi