Kompetenscentrum för havsbaserad vind

Parallellt och samordnat arbetar Chalmers med att utveckla ett kompetenscentrum för tillämpad forskning inom området.

Vill du veta mer om det kontakta:

Ola Carlson
Chalmers tekniska högskola
ola.carlson@chalmers.se
tel. 031 772 16 37