Överskådlig och läsvänligt format av innovationsagendan

”Strategisk innovationsagenda för vindenergi och elnät till havs – ett industriperspektiv” är färdig. Här kan du läsa vad företagen i sitt samarbeta pekar ut som viktigt och möjligt.

Läs mer om Innovationsagendan