Välkommen att delta

Du som inte har haft möjlighet att delta i arbetet så här långt är fortfarande välkommen att lämna dina synpunkter inför det fortsatta arbetet. Det enklaste sättet är att fylla i vår enkät med frågor.

Du finner en länk till vår enkät här

Har du mer att bidra med än vad som ryms i enkätens begränsade format får du gärna kontakta oss i projektgruppen för en utökad diskussion eller en intervju.

Bästa hälsningar
Stefan Ivarsson, Scandinavian Wind, för projektgruppen