Vindenergi till havs nu en del av Energimyndighetens strategi för vindkraftsarbete

– Den vindkraftsstrategi vi nu har lagt fast kommer att bli vägledande för våra kommande satsningar. Den skapar också en bra överblick av det vi hittills arbetat med på vindkraftsområdet, säger Sara Bargi, chef för enheten hållbar el på Energimyndigheten i Energimyndighetens eget nyhetsbrev. Hon menar vidare i nyhetsbrevet att – Satsningar här är viktiga för själva utbyggnaden, men de skapar också möjligheter för excellent forskning och innovationer, något som på sikt kan gynna svenskt näringsliv, säger Sara Bargi. Vindkraft i innanhav ingår i strategin som ett prioriterat område vid sidan av vindenergi i kallt klimat och i skog.

Läs mer på Energimyndighetens hemsida här.