Vindenergiforum: Från SIA till SIP

Utveckling av ett Strategiskt Innovationsprogram för ”Vindenergi och elnät till havs – ett industriperspektiv”

VÅRT FORTSATTA ARBETE BEHÖVER DITT FÖRETAGS STÖD OCH ENGAGEMANG!

Den 7 juni kl. 13 inbjuder vi till ett Forum i Freys Hotell, Stockholm i konferensrummet ”Energi”. Vi kommer att ge en kort sammanfattning av agendan och sedan arbeta med följande punkter:

  • Att skapa en grupp som utifrån industriperspektiv, för en diskussion med offentliga företrädare kring formerna för att bygga en stark hemmamarknad inom Vindenergi och elnät till havs
  • Utarbetande av en handlings- och tidplan som kan bli ett framtida SIP, inkl. diskussion kring ytterligare behov av utredningar, analyser mm.

Forumet kommer att pågå mellan 13:00 – 15:30 och agendan ser ut enligt följande:

13:00 – Intro

13:10  – ”Vindenergi och elnät till havs – ett industriperspektiv”

13:25  – Påverkansplattform H2020 Förnybar Energi till Havs

13:30 – Arbete i grupp: Vad gör vi nu?

14:15   – Fika

14:30  – Gruppernas slutsatser

15:00  – Gemensam planering och ”actions list”

15:30  – Avslutning och möjlighet till enskilda möten

Har du frågor eller synpunkter, hör gärna av dig!

Med vänlig hälsning

Projektgruppen för SIA till SIP ”Vindenergi och elnät till havs – ett industriperspektiv” genom Tanja Tränkle, tanja.trankle@sp.se, 010-516 5719

Till anmälan

Jag kan inte komma men vill gärna vara med i utvecklingen av ett SIP