Vindkraftsseminariet Till Havs! 29 november

Välkomna tisdagen 29 november 10.45 då projektledare i Till havs! Heidi Laine Lundgren berättar om planeringen av två stora havsbaserade vindkraftsprojekt, vad de kommer att innebära för närområdet och hur man framgångsrikt jobbar kring kommunikationen!

Mycket pekar på att den största potentialen för vindkraftsutbyggnad i södra Sverige finns till havs. Två stora projekt planeras utanför Blekinge och i Hanöbukten – Blekinge Offshore och Taggen vindpark – som tillsammans kan komma att producera runt 9 TWh årligen!

Heidi Laine Lundgren har drivit projektet för Sölvesborgs kommun sedan augusti 2015. Syftet med Till Havs! är att förbereda näringslivet inför de möjligheter två investeringar på sammanlagt ca 60 miljarder kronor innebär.

Läs mer och anmäl dig!